ESCAPEMENT

Elshof 25c
8131RR Wijhe
T 0570 522 913
E info@escapement.nl
Escapement Group
KvK 61809837

 

OVER ESCAPEMENT

Escapement is het Engelse woord voor schakelrad en dat is de basis van escapement. Wij zorgen dat de presentaties van uw bedrijf goed zijn vormgegeven en worden weergegeven op uw websites en drukwerk.
Wil Bijker, als vormgeefster aan Escapement verbonden heeft het bedrijf 30 jaar geleden opgericht.


Ons team van professionals zorgt er voor dat creativiteit en techniek goed op elkaar worden afgestemd.

Escapement is onderdeel van de Escapementgroup.
 


COPYRIGHT

Het copyright van deze website berust bij Escapement.
Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van deze website, in originele of gewijzigde vorm, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te gebruiken.
 


AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze pagina's benaderbaar zijn.
 


VOORWAARDEN

Van toepassing op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden BNO en Aanvullende voorwaarden BNO interactief.

Deze kunt u downloaden. Ook kunnen wij u de voorwaarden op aanvraag toezenden.